top of page

Ubezpieczenie Samochodu

Zostaw nam swój numer, a Ekspert oddzwoni do Ciebie.
Nie chcesz czekać na nasz kontakt?
Zadzwoń teraz
509-630-639 
i sprawdź ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu.

Dziękujemy za przesłanie!

Ubezpieczenie samochodu Kraków - kobieta wyglądająca z samochodu

OC samochodu

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim - pokrywa koszty zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Pokrywa koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób. 

OC pojazdu jest ważne w Polsce, pozostałych państwach Unii Europejskiej, Andorze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Sumy gwarancyjne wynoszą obecnie:

 • 5 210 000 euro dla szkód na osobie

 • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu

Stawki za OC komunikacyjne zależą od wielu czynników jak np.:

 • Wiek i historia ubezpieczenia właściciela pojazdu

 • Data uzyskania prawa jazdy

 • Rodzaj, marka, model

 • Miejsce zamieszkania posiadacza samochodu

 • Innych czynników w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń

Dla przykładu cena dla ubezpieczenie OC Kraków może być 20% wyższa niż ubezpieczenie OC powiat Kraków.

Sprawdź Najtańsze OC Kraków

OC

AC samochodu

Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.

Jest to ubezpieczenie dobrowolne i jego warunki regulują Towarzystwa w OWU.

AC pojazdu możemy wykupić w jednym z wielu dostępnych na rynku wariantów:

 • Kosztorys

 • Warsztat

 • ASO

 • All risks

 • Mini Casco (kradzież + żywioły)

Ponadto w ramach wariantu możemy zdecydować (w zależności od TU) między innymi o :

 • Zniesieniu amortyzacji części

 • Zniesieniu udziału własnego

 • Możliwość ubezpieczenia dodatkowego wyposażenia

 • Ubezpieczenie bagażu

 • Ubezpieczenie szyb

 • Ubezpieczenie ochrony zniżki.

 • Braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania 

 • Stałej sumie ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenie

 

Stawka za Ubezpieczenie AC oprócz czynników wymienionych przy ubezpieczeniu OC zależy m. in. od:

 • Wybranego wariantu

 • Wieku pojazdu

 • Przebiegu

 • Zakresu terytorialnego

Sprawdź Najlepsze AC Kraków

Ubezpieczenie ssamochodu AutoCasco - otwieranie samochodu
AC
Ubezpieczenie samochodu NNW - ludzie siedzący w samochodzie

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów pojazdu zapewnia:

Odszkodowanie po wypadku dla kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, które powstały w związku z ruchem lub używaniem pojazdu w Polsce i innym kraju Europy.

Przykładowe świadczenia:

 • Pieniądze po wypadku dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

 • Zwrot kosztów leczenia – w tym rehabilitacji.

 • Wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego.

Sprawdź Ubezpieczenia Komunikacyjne Kraków

NNW

Ubezpieczenie Assistance

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia OC lub pakietu OC zapewnia w cenie assistance wypadkowy.

Chcąc zapewnić sobie pomoc w przypadku awarii należy wykupić assistance awaryjny.

W zależności od wariantu zapewni on nam:

 • Doraźną naprawę unieruchomionego pojazdu,

 • Holowanie

 • Parking (jeśli warsztat naprawczy będzie nieczynny),

 • Konsultację z internistą, lekarzem rodzinnym lub pediatrą.

 • Przewóz do szpitala, 

 • Samochód zastępczy,

 • Opiekę nad dziećmi,

 • Dowóz paliwa

Sprawdź Ubezpieczenie Samochodu Kraków

Ubezpieczenie samochodu Assistance - awaria samochodu
Assistance
bottom of page