top of page

Ubezpieczenia OC, AC, NNW, majątkowe, na życie, turystyczne, finansowe

Ubezpieczenia na życie
Image by Tabea Damm

Autocasco w skrócie AC, to ubezpieczenie dobrowolne, chroniące twój samochód. W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu, zabezpiecza przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w skrócie NNW chroni życie oraz zdrowie kierowcy oraz pasażerów.

Ubezpieczenie Assistance obejmuje całodobową pomoc w przypadku awarii, kolizji lub kradzieży samochodu - zarówno w kraju, jaki za granicą.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpiecz samochód tego samego dnia, bez wychodzenia z domu!

OC to ubezpieczenie, o którym nie można zapominać, bo za brak polisy nakładane są kary finansowe do 7800zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC, gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz osobom trzecim:
do 5mln euro w przypadku szkody na osobie oraz do 1mln euro na mieniu.

Image by Sebastian Staines

Większość Towarzystw oferuje rozszerzenie w pakiecie o OC, NNW, Assistance, ubezpieczenie smartfona i inne.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy szkodę na osobie lub mieniu tej osoby i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Typowym przykładem jest zalanie sąsiada piętro niżej. Działa nie tylko w miejscu zamieszkania, w zależności od wariantu nawet na całym Świecie.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpiecz dom albo mieszkanie aby mieć pewność że gdy coś się stanie, jesteś finansowo bezpieczny.

Podobnie jak AC jest to ubezpieczenie dobrowolne gdzie

w zależności od potrzeb mamy do wyboru kilka wariantów.

Podstawowy od ognia i innych zdarzen losowych polecany dla domów w budowie lub w przypadku koniecznego zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Z drugiej strony wariant All Risks gdy chcemy zabezpieczyć się od wszelkich zdarzeń które da się ubezpieczyć.

W Budowie

Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Chroni Twój biznes przed konsekwencjami błędów zawodowych.

lekarze, adwokaci, notariusze, architekci i inne zawody wskazane w ustawie są zobowiązani do zawarcia tego ubezpieczenia.

Pozostali mogą to zrobić w ramach ubezpieczenia dobrowolnego.

Ubezpieczenia firm

Do grupy ubezpieczeń majątkowych zaliczamy także ubezpieczenia firm i przedsiębiorców.


Typowy dostępny zakres to:

 • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i wszystkich ryzyk

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 • Pomoc w sytuacji szkody

Image by João Silas

Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. To między innymi zabezpieczenie, gdy posiadamy zobowiązania finansowe (pożyczki, kredyty). W przypadku naszej śmierci, ubezpieczenie uchroni rodzinę przed problemem spłaty zadłużenia. W sytuacji kiedy nie mamy żadnego zobowiązania, fundusze z polisy mogą być wykorzystane na zapewnienie dzieciom dobrego wykształcenia, czy też startu w dorosłe życie.


Pytanie co ze składką. Mają na nią wpływ na takie czynniki jak: wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia.
 

Ubezpieczenia na życie

Głównym celem ubezpieczeń na życie jest zagwarantowanie ochrony finansowej osobom bliskim.

 

Dzięki temu możemy zyskać poczucie bezpieczeństwa i komfortu, które przy wzrastającym tempie życia jest bardzo cenne.

Zawierając ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem.

Image by Chris Liverani

Rodzaje ubezpieczeń finansowych:

 • Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa)

 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu

 • Gwarancja należytego wykonania napraw gwarancyjnych

 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

 • Ubezpieczenie utraty zysku

Twój Ekspert specjalizuje się w tego typu ubezpieczeniach już od 1998 roku.

Ubezpieczenia

finansowe

Podstawową zaletą gwarancji ubezpieczeniowych jest brak konieczności mrożenia znacznych kwot na rachunku bankowym swoim bądź beneficjenta.

 

Za stosunkowo niedużą stawkę uwalniamy wielokrotnie większe środki finansowe.

narty

Przy okazji warto ubezpieczyć NNW, koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej, powrotu do kraju, utratę bagażu czy assistance. Cały pakiet już od kilku złotych za dzień.

Ubezpieczenia

turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne to polisa, która składa się z kilku różnorodnych elementów.

Głównym są koszty leczenie (w skrócie KL). Warto się na nie
zdecydować zdając sobie sprawę jak wysokie mogą być to koszty za granicą.

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia finansowe
Ubezpieczenia turystyczne
bottom of page