top of page
Szukaj
  • kingaglinska1

W jakim przypadku ubezpieczenie OC nie działa ? Kierowco, przeczytaj!Każde zarejestrowane auto w Polsce podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Dzięki temu ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność finansową za kolizje czy wypadek i adekwatnie do sytuacji wypłaca odszkodowanie z polisy OC. Jednak polskie prawo zawiera pewne wyjątki, w których tego odszkodowania nie otrzymamy. Są to tak zwane "wyłączenia odpowiedzialności" czyli sytuacje, które nie są objęte ochroną i obowiązują we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Jakie to sytuacje ?


1. Szkoda z udziałem samochodów należących do jednego właściciela.


Przykładowo, mąż prowadzi jeden samochód a żona drugi, właścicielem obydwóch pojazdów jest mąż. Podczas jazdy mąż spowodował kolizję i wjechał w samochód prowadzony przez żonę. W tym przypadku OC nie zadziała. Natomiast uszkodzenie własnego pojazdu można zgłosić jeżeli posiadamy ubezpieczenie AC autocasco.


2. Szkoda w przewożonych za opłatą ładunkach.


Poszkodowany nie otrzyma odszkodowania za szkody w przewożonych odpłatnie przesyłkach lub bagażu. Jest to sytuacja, w której zniszczone są rzeczy transportowane np. przez pojazd kurierski lub taksówkę bagażową.


3. Utrata cennych rzeczy.


"Cenne rzeczy" zgodnie z ustawą to :

- gotówka,

- biżuteria,

- papiery wartościowe,

- dokumenty,

- inne tego typu przedmioty.


Jeżeli ulegną one zniszczeniu podczas kolizji lub wypadku, kosztem objęty jest budżet sprawcy.


4. Zanieczyszczenia lub skażenia środowiska.


OC nie obejmuje w przypadku, gdy dojdzie do zanieczyszczenia lub skażenia środowiska wskutek kolizji np. z cysterną. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zniszczenie pojazdu ale nie pokryje szkód związanych np. z przedostaniem się szkodliwych substancji do gruntu lub zbiornika wodnego.


Są także sytuacje, w których ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale będzie żądał zwrotu kosztów od sprawcy, gdy :

- doprowadził do szkody umyślnie,

- prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- uciekł z miejsca zdarzenia,

- osoba prowadząca pojazd nie ma do tego uprawnień,

- wszedł w posiadanie pojazdy wskutek przestępstwa.


Twój Ekspert.


Kraków, 06.04.2022r.37 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page