szybka kalkulacja ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpieczając tym samym poszkodowanego w przypadku jakichkolwiek przykrych zdarzeń na drodze.

Więcej

Ubezpieczenia majątkowe

ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe obejmują ochronę mienia tak firm jak i osób prywatnych. Ubezpieczenia te dotyczą negatywnych zdarzeń losowych lub działania osób trzecich.

Więcej

Gwarancje
ubezpieczeniowe

ubezpieczenia finansowe

Gwarancje ubezpieczeniowe jak: spłaty należności, zapłaty wadium, należnego wykonania itp. przyczyniają się do poprawy płynności finansowej firmy.

Więcej

Ubezpieczenia
na życie

ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie pozwalają zyskać poczucie bezpieczeństwa poprzez zagwarantowanie bliskim osobom ochrony finansowej.

Więcej

Partnerzy

www.proama.pl

www.libertydirect.pl

www.link4.pl

www.hestia.pl

www.generali.com.pl

www.compensa.com.pl/

www.allianz.pl

www.gothaer.pl/pl-o-gothaer

www.interpolska.pl

www.signal-iduna.pl

http://hdiubezpieczenia.pl/

www.uniqa.pl/uniqa_pl/

http://www.interrisk.pl/

www.axadirect.pl/

www.benefia.pl/

https://www.youcandrive.pl/

http://www.mtu.pl/

http://www.warta.pl/

http://www.lloyds.com

http://www.pzu.pl/