Ubezpieczenia na życie mogą okazać się bardzo pomocnym rozwiązaniem w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą dotknąć nas lub naszych bliskich.

Decydując się na ubezpieczenie na życie zobowiązujemy się umownie do wpłacania określonej miesięcznej składki. Pieniądze zasilają nasz fundusz i są nam wypłacane w razie zaistnienia sytuacji opisanej w umowie. Co istotne, ubezpieczenie na życie działa również w przypadku naszej śmierci. W przypadku kiedy mamy pożyczkę lub kredyt to pieniądze z naszego funduszu pokryją ich koszty, co uchroni naszą rodzinę przed problemem spłaty naszego zadłużenia. Z kolei, w sytuacji gdy nie mamy żadnych zobowiązań finansowych, środki z naszego funduszu mogą zostać przykładowo wykorzystane na zapewnienie dzieciom dobrego wykształcenia.

Istotne fakty dotyczące ubezpieczenia na życie:

  • Ubezpieczeniem objęta jest cała nasza rodzina.
  • Umowa jest ważna nawet po naszej śmierci; najczęściej jest podpisywana na kilka lub kilkadziesiąt lat.
  • Składki nie są zbyt obciążające dla naszych finansów, gdyż są stosunkowo niewielkie, pobierane raz w miesiącu.
  • Pieniądze wypłacane uposażonym wskutek śmierci ubezpieczonego nie są opodatkowane oraz nie podlegają roszczeniom wierzycieli.
  • Suma, która podana została w umowie jest gwarantowana.

 

ubezpieczenia na życie

    Masz pytania?      Napisz do nas.