Ubezpieczenia majątkowe zaliczają się do grupy ubezpieczeń gospodarczych, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej lub mienia. Przedmiotem ubezpieczeń majątkowych mogą być różnego rodzaju wartości majątkowe lub dobra zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych. Jeżeli chodzi o zastosowanie tego rodzaju ubezpieczenia to może ono mieć miejsce w sytuacji pojawienia się negatywnych w skutkach zdarzeń losowych, które bezpośrednio przyczynią się do utraty lub uszkodzenia majątku osoby ubezpieczonej.

 

Najważniejsze ubezpieczenia majątkowe to: ochrona mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (np. NNW), ochrona mienia od szkód spowodowanych żywiołami, ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu, ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO) oraz ubezpieczenia utraty zysku. 

 

 

kalkulator ubezpieczeniowy

ubezpieczenia majątkowe