Ubezpieczenia komunikacyjne zaliczają się do obligatoryjnych ubezpieczeń majątkowych. Obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Głównym założeniem tego rodzaju ubezpieczenia jest ochrona jego posiadacza przed odpowiedzialnością cywilną wynikającą ze szkód powstałych w związku z udziałem jego pojazdu. Zapewniają one poszkodowanemu w takim wypadku wypłatę odszkodowanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Poza obligatoryjnym ubezpieczeniem OC do ubezpieczeń komunikacyjnych należy także szereg dodatkowych ubezpieczeń. Są to: AC (autocasco), NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), Zielona Karta (dokument ubezpieczeniowy o międzynarodowym zasięgu, który potwierdza zgodność ubezpieczenia OC z prawem kraju, w którym przebywa właściciel zielonej karty), a także OC graniczne (dla właścicieli pojazdów mechanicznych bez ważnej zielonej karty, którzy chcą wjechać na tereny Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, podczas gdy ich pojazd jest zarejestrowany poza ich granicami).

 

ubezpieczenia komunikacyjne