Ubezpieczenia finansowe należą do grupy ubezpieczeń majątkowych. Mają one zastosowanie tak w przypadku podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych.

Tego rodzaju ubezpieczenia najczęściej znajdują zastosowanie w przypadku firm. Mogą ona znacznie poprawić płynność finansową w sytuacji nieterminowego opłacania należności przez kontrahentów. Nie bez znaczenia jest także fakt, czy dana firma ma możliwość odroczenia odbiorcom terminu płatności czy gwarancję, zabezpieczającą w sytuacji nie wypełnienia zobowiązań zawartych w umowach. Jest ona potwierdzeniem wiarygodności klientów w oczach partnerów biznesowych, jak również Skarbu Państwa. Ubezpieczenia finansowe dają także możliwość efektywniejszego wykorzystania własnych i obcych środków finansowych.

 

Rodzaje ubezpieczeń finansowych:

  • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
  • Ubezpieczenie utraty zysku
  • Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa)
  • Gwarancja należytego wykonania napraw gwarancyjnych
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu

 

ubezpieczenia finansowe