Ubezpieczenia NNW zaliczają się do grupy ubezpieczeń osobowych. Mają ona na celu ochronę życia i zdrowie ubezpieczonego. Przedmiotem umowy ubezpieczenia NNW jest zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, a także obrażeń, które wyniknęły w ich następstwie. Składki opłaca się raz w miesiącu, a od ich wysokości zależy zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW obejmuje takie sytuacje jak:

 • Śmierć w wyniku wypadku
 • Śmierć w wyniku choroby
 • Uszczerbek na zdrowiu stały lub czasowy
 • Uszczerbek na zdrowiu spowodowany, np. zawałem serca
 • Obrażenia ciała stałe lub czasowe odniesione w wypadku
 • Zwrot kosztów za wszelkiego rodzaju pomoce ortopedyczne
 • Zwrot kosztów za dostosowanie miejsca zamieszkania dla niepełnosprawnego
 • Zwrot kosztów za rehabilitacje
 • Zwrot kosztów za przeszkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Zwrot kosztów za urządzenia potrzebne do rehabilitacji

Poszerzyć te sytuacje możemy poprzez zwiększenie składki miesięcznej. Przykładowo jest możliwość ubezpieczenia się przez osoby, uprawiające sporty ekstremalne.

Zaletami ubezpieczenia NNW są:

 • Niskie składki
 • Gwarancja pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji

 

Twój Ekspert poleca: oferta Lloyds

 Zapytaj o ubezpieczenie eksperta

 

ubezpieczenie nww